Hieronder het overzicht van de geplande bijeenkomsten van de Dorpsraad Grijpskerke.

Vergaderingen van de Dorpsraad zijn voor iedereen toegankelijk, maar bij een bestuursvergadering is het wenselijk om uw bezoek aan te kondigen met opgave van reden.

Toevoeging eindtijd is indicatief.  Wijzigingen voorbehouden.

Tenzij anders aangegeven, vinden de bijeenkomsten plaats in het dorpshuis Nimmerdor, Bakkersland 29 te Grijpskerke. Eindtijd is indicatie.

Datum Soort bijeenkomst Tijd
24 april 2023 Informatieavond status Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 19:30 uur - 21:30 uur
4 mei 2023 Bestuursvergadering 19:30 uur - 21:30 uur
1 juni 2023 Bestuursvergadering 19:30 uur - 21:30 uur
6 juli 2023 Bestuursvergadering 19:30 uur - 21:30 uur
27 september 2023 Bestuursvergadering 19:30 uur - 21:30 uur
5 oktober 2023 Algemene Ledenvergadering 19:30 uur - 21:30 uur
2 november 2023 Openbare vergadering 19:30 uur - 21:30 uur
7 december 2023 Bestuursvergadering 19:30 uur - 21:30 uur

Resultaat openbare vergadering Dorpsraad 24 april

Dit waren de afspraken die we als Dorpsraad Grijpskerke (DRG) maakten met de talloze aanwezigen op de drukbezochte openbare vergadering van 24 april j.l.:

Hoe verder:

  • Minder verkeer door Grijpskerke
  • Gemeente komt terug van een aantal punten in het GVVP
  • Eerlijke herverdeling verkeersaanbod en -druk op heel Walcheren
  • Geen asfalt erbij
  • Veilig verkeer voor heel Walcheren op basis van een integraal plan én geschikte wegen

De DRG gaat met uw steun in gesprek met de gemeente om de genoemde punten te realiseren. Tegelijkertijd praten we als DRG met de gemeente over oplossingen voor de nu al ervaren verkeersproblematiek in heel Grijpskerke. Alle informatie en doortimmerde bevindingen die gedeeld werden met de bewoners zijn terug te vinden op de website: www.dorpsraadgrijpskerke.nl. De beslissing om besluiten uit het Gemeentelijke Verkeer- en VervoersPlan (het GVVP 2017) als onherroepelijk te beschouwen, kan uiteindelijk alleen door de leden van de gemeenteraad worden herzien. Vandaar dat de DRG afspraken maakt met alle fracties van de raad. Daarbij is uitgangspunt dat de problemen in Grijpskerke niet gezien kunnen worden als een doorstromingsprobleem, maar als een aan te pakken verkeersoverlastprobleem. Het ‘onherroepelijk’, zoals wethouder Van Houten het formuleerde, veranderen in ‘bespreekbaar’.