DORPSRAAD GRIJPSKERKE

22 mei 2023

Oproep: deel uw ervaringen op de wegen rondom ons dorp

We hebben allemaal eens meegemaakt dat het onveilig was op de wegen rondom en in ons dorp. Of het nu gaat om gevaarlijke kruispunten, oversteekplaatsen, slecht onderhouden wegen, onvoldoende verlichting, te hard rijden of andere risicovolle situaties. Als DRG roepen we u als bewoners op om uw persoonlijke ervaringen met deze gevaarlijke situaties op te schrijven en te sturen aan secretaris@dorpsraadgrijpskerke.nl.

We vragen om zo veel mogelijk details over gebeurtenissen, die u heeft meegemaakt; zoals locatie, datum, tijd en gedetailleerde beschrijving. Hoe meer we kunnen verzamelen, hoe sterker ons pleidooi zal zijn richting de gemeente om de problemen aan te pakken.

Als u uw naam hierbij niet wilt vermelden, kunnen we u verzekeren dat uw anonimiteit gegarandeerd zal zijn. Het belangrijkste is dat uw ervaring wordt opgenomen in een soort van ‘zwartboek’ en dat we alle ervaringen onder de aandacht van de betreffende wethouder kunnen brengen. Dat duidelijk wordt aan welke gevaren we als bewoners steeds worden blootgesteld.

Doe mee en deel uw verhaal! Samen kunnen we opnieuw een krachtig signaal afgeven.


15 mei 2023

'Korte termijn' verkeersproblematiek bijeenkomst

De kortetermijnoplossing die wethouder Van Houten voor ogen heeft, zo bleek op de bijeenkomst op 8 mei in Nimmerdor, zijn vooral oplossingen/voorstellen voor het doorstroomprobleem. Deze bijeenkomst, belegd zonder medeweten van de DRG, was niet wat de DRG bedoelde met de korte termijn. Dat was het gesprek met de bewoners over wat zíj ervaren als de grootste problemen in en rond het dorp. Met dat doel had de DRG bewoners uitgenodigd om hierover mee te praten. Om te overleggen over tal van verbeteronderwerpen die ons dorp aangaan, naar aanleiding van een in 2021 gelopen schouw met toenmalig wethouder Wisse. Onderwerpen die op korte termijn konden worden aangepakt en uiteraard ook veel met de verkeersproblematiek in en rond het dorp te maken hebben.

Tot onze verbazing heeft de wethouder op eigen initiatief deze klankbordgroep omgedoopt tot een participatiegroep, exclusief gericht op de doorstroomproblematiek voor de korte termijn. Met name op het realiseren van een stuk fietspad langs de Hondegemsweg. Voor andere onderwerpen moet een aparte afspraak gemaakt worden en het is maar de vraag of daar geld voor is.

Lees verder>>


11 mei 2023

Bezoek fractie PvdA/GL en SGP

8 mei j.l. waren de eerste fracties aan de beurt om als DRG mee in gesprek te gaan over de verekeersproblematiek: die van de PvdA/GrLinks en de SGP. De fractie van de PvdA/GrL erkende dat de verkeersdruk in Grijpskerke onaanvaardbaar hoog is en dat er opnieuw moet worden nagedacht over de uitgangspunten van het GVVP. Men had zich goed ingelezen en was onder de indruk van de uitgebreide analyse van problemen, zoals gemaakt door de speciale verkeerscommissie van de DRG. Ons uitgangspunt ‘streven naar een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van het verkeer op Walcheren’ sprak hen aan. De SGP-fractie, bij monde van Jaap Melse had zich helemaal niet ingelezen, “begrijpt de bezorgdheid van de bewoners”, maar benadrukt dat ‘’we met elkaar vooral moeten praten over kortetermijnoplossingen” en daar is wethouder Van Houten toch mee bezig”, zo benadrukte hij steeds. Dat zou voldoende moeten zijn. De enige opening kwam bij monde van de opmerking van een fractielid, dat als de aannames van de verkeerscijfers uit het GVVP niet juist zijn gebleken, er misschien een mogelijkheid is om hierover nog eens te praten. Dat die aannames niet juist zijn gebleken, is inmiddels overtuigend aangetoond.

Alle fracties zijn aangeschreven en tot nu hebben we een afspraak kunnen maken met de fracties van de CDA, VVD, D66 en HVV.

Wij houden u op de hoogte!


8 mei 2023

Resultaat openbare vergadering Dorpsraad 24 april

Dit waren de afspraken die we als Dorpsraad Grijpskerke (DRG) maakten met de talloze aanwezigen op de drukbezochte openbare vergadering van 24 april j.l.:

Hoe verder:

  • Minder verkeer door Grijpskerke
  • Gemeente komt terug van een aantal punten in het GVVP
  • Eerlijke herverdeling verkeersaanbod en -druk op heel Walcheren
  • Geen asfalt erbij
  • Veilig verkeer voor heel Walcheren op basis van een integraal plan én geschikte wegen

De DRG gaat met uw steun in gesprek met de gemeente om de genoemde punten te realiseren. Tegelijkertijd praten we als DRG met de gemeente over oplossingen voor de nu al ervaren verkeersproblematiek in heel Grijpskerke. Alle informatie en doortimmerde bevindingen die gedeeld werden met de bewoners zijn terug te vinden op de website: www.dorpsraadgrijpskerke.nl. De beslissing om besluiten uit het Gemeentelijke Verkeer- en VervoersPlan (het GVVP 2017) als onherroepelijk te beschouwen, kan uiteindelijk alleen door de leden van de gemeenteraad worden herzien. Vandaar dat de DRG afspraken maakt met alle fracties van de raad. Daarbij is uitgangspunt dat de problemen in Grijpskerke niet gezien kunnen worden als een doorstromingsprobleem, maar als een aan te pakken verkeersoverlastprobleem. Het ‘onherroepelijk’, zoals wethouder Van Houten het formuleerde, veranderen in ‘bespreekbaar’.


13 mei 2023

Donatie bankje begraafplaats

Van een van onze dorpsbewoners en Welzijn Veere kregen wij als Dorpsraad de vraag, of wij iets konden betekenen qua mogelijkheden voor een extra bankje bij de begraafplaats. De Dorpsraad heeft dit verzoek neergelegd bij de gemeente Veere, die zei hierin niets te kunnen betekenen. Vervolgens hebben wij als Dorpsraad besloten een bankje te doneren.  


  https://www.welzijnveere.nl/